Odbitak pretporeza za motorna vozila

Dana 20. ožujka 2014. stupio je na snagu Pravilnik o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 35/14) kojim su propisane odredbe u vezi prava na odbitak pretporeza za motorna vozila kategorije N1. S tim u vezi, a radi jednoobraznog tumačenja odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, [...]